Преглед на файлове

Add libsodium in the CI env

Luke Murphy преди 3 месеца
родител
ревизия
e876e7f9c9
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 0 реда
 1. 5
  0
    .travis.yml

+ 5
- 0
.travis.yml Целия файл

@@ -1,5 +1,10 @@
1 1
 language: python
2 2
 
3
+addons:
4
+ apt:
5
+  packages:
6
+   - libsodium-dev
7
+
3 8
 matrix:
4 9
  include:
5 10
   - python: 3.6

Loading…
Отказ
Запис